Værdier

Rosenhøjs værdier og menneskesyn

Vi tror på at alle mennesker har lige stor betydning og værdi, samt indeholder ønsket om at føle sig værdsat og være en del af et fællesskab.

Vores hensigt er at skabe et trygt hjem for borgerne, hvor de aktivt tager del i hverdagen og forholder sig til egen livssituation. Vi reflekterer løbende over egne arbejdsmetoder, så vi hele tiden er i stand til at tilpasse os forandringer.
Vi tror på, at alle mennesker kan komme sig og rummer ressourcerne til at skabe sig et meningsfyldt liv under de rette betingelser