Metode

Metode Rosenhøj.

Beboerne på Rosenhøj har alle nogle vanskeligheder ved at indgå i forskellige sammenhænge på baggrund af deres psykiske vanskeligheder, og derfor arbejder vi målrettet på at skabe sociale sammenhænge og samarbejdsrelationer, hvor dette område kan trænes.

Anerkendende pædagogisk tilgang

forventningen er, at beboeren som udgangspunkt både kan og vil bidrage og er interesseret i at opleve fællesskab og relationer til andre og at miljøterapeuten er ægte interesseret og nysgerrig på beboerens andel og input til samarbejdet om aktiviteten.

Den individuelle Borgertilgang. / Jeg støttende miljøterapeutisk praksis,

Vi optræder, hvor det er muligt, så jeg- støttende som muligt.

Det betyder, at vi forsøger at hjælpe borgerne med en god ramme om dagligdagen og de aktiviteter, der skal foregå og at vi reflekterer åbent og sammen med beboeren over fordele, ulemper, når beboeren træffer valg omkring sig selv.

På Rosenhøj er der derfor

Rammer og rytmer omkring hverdag og traditioner

For at sikre, at beboerne får de tryggeste betingelser for at samarbejde, lægges alle de samarbejdes-aktiviteter, der kan, ind i beboerens uge – eller dagsplan.

Alle fællesarrangementer forsøges at lægge ind i meget faste rytmer og traditioner for hele Rosenhøj.

Opmuntring til at have fokus på mulighederne for udvikling i det små

Når vi lægger pædagogiske behandlingsplaner med beboeren, støtter vi op om, at delmålene er udtryk for at de små vedvarende skridt er vigtigere end urealistiske drømme om større mål.

Stærkt fokus på fastholdelse af færdigheder

Sammen med beboeren har vi fokus på, hvad beboeren allerede kan. Vi holder øje med at beboeren bevarer disse færdigheder, fordi de sættes i spil.

A. Inddragelse og træning i valgmuligheder

Beboeren bliver sat i nogle valgsituationer omkring stort og småt, når vi har aktiviteter sammen. Det gør vi for at styrke beboerens selvbevidsthed og lyst til selvbestemmelse og er en vigtig del af recovery-tanken.

Samarbejdet om ”det fælles tredje”

Arbejdsfællesskabet mellem miljøterapeut og beboer om en meningsfuld aktivitet er i fokus, og relationerne opstår i samarbejdet herom. Samarbejdet omkring ”det fælles tredje” er en meget stærk metode, blandt andet når det er vanskeligt, at reflektere og tale sammen ellers.