Målgruppe

Rosenhøj er et bofællesskab der henvender sig til voksne med psykiske lidelser inden for områderne angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelser.

Borgere som bor på Rosenhøj har brug for kombinationen af fællesskab, individuelle løsninger og ikke mindst rummelighed.