Fagligt

Rosenhøjs faglige tilgang er ambitiøs i forhold til at kunne veksle mellem hvilken måde at tænke på, der kan gavne den borger, der samarbejdes med, med udgangspunkt i den tilgang, der svarer bedst til borgerens formåen og habitus.

Den faglige tilgang kan herefter i hovedtræk beskrives som en kombination og/ eller valg mellem to hovedretninger inden for faglige tilgange;

Den psykoterapeutiske og den kognitive tilgang.

Den psykoterapeutiske faglige tilgang
Det er en tilgang, der har fokus på psyken og psykologiske problemstillinger og forståelsesmåder.
Formålet i den tilgang er at borgeren opnår indsigt i tanke – og handlemønstre og derved give borgeren mulighed for at forandre problematiske tanke – og handlemåder.

Den kognitive faglige tilgang.
Det er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handling – med udgangspunkt i det, vi tænker eller gør.
Formålet i den tilgang er at borgeren ændrer tanke eller handling og ad den vej opnå mere positive følelser.